De behandeling van angst met cognitieve gedragstherapie in combinatie met dramatherapie.

 

Bij Ervaringsgerichte Therapie Apeldoorn zijn we gespecialiseerd in de behandeling van angst en angst-gerelateerde klachten zoals stress en spanningsklachten, paniek, fobieën, dwang en algemene angststoornissen.

 

Over angst

 

Op het moment dat we iets opmerken wat een bedreigende betekenis voor ons heeft, volgt onmiddellijk een reactie. Deze reactie wordt sterk beïnvloed door de associaties die hij oproept uit het verleden. De reactie verloopt helemaal automatisch, we kunnen deze reactie niet beïnvloeden. Deze eerste automatische reactie roept een reeks van daaropvolgende reacties op, waarmee we het gevaar ongedaan willen maken (verdediging). Deze verdedigende reacties houden de angstige betekenissen in stand. Ze (vermijding bijvoorbeeld) zijn in eerste instantie verstandig en nodig. Maar ze ontwikkelen zich, als ze vaak gebruikt worden, tot standaard reactiepatronen die ervoor zorgen dat de angst in stand gehouden wordt.  Er vindt geen blootstelling meer plaats aan de situatie die een angstige of bedreigende betekenis heeft gekregen.

 

Wat betekent dit voor de behandeling?

Dat we de verdedigende, niet meer passende en angst in stand houdende reacties gaan veranderen, en dat daarmee de angstige betekenissen gecorrigeerd worden.

 

De behandeling van angst.

 

Angst is altijd anticiperend, angst hangt samen met het mogelijke onheil wat ons in de toekomst zou kunnen overkomen. Mensen met een angststoornis brengen hun tijd door in een wereld van op de toekomst gerichte gedachten die negatief emotioneel zijn. Gedachten zijn woorden in je hoofd, die daadwerkelijk lichamelijke sensaties en emoties veroorzaken. Deze woorden kunnen net zo krachtig zijn als de werkelijkheid zelf. Mensen met een angststoornis reageren met lichaam en geest op bedachte realiteiten alsof deze zich feitelijk voltrekken. Het gevolg is dat ze vrijwel altijd in angst leven, weinig vreugde kennen en weinig contact hebben met het hier en nu.

 

“De wereld zit vol gevaren. Het zou kunnen dat ik de dingen die op mijn weg komen niet aankan; ik moet op alle mogelijke gevaren voorbereid zijn, anders gebeuren er rampen.”

 

Tijdens deze therapie leer je je te richten op wat er op directe wijze beïnvloedbaar is in je leven, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties, gedachten of lichamelijke gewaarwordingen. Er wordt gewerkt naar een acceptatiegerichte houding ten opzichte van je gevoelens en gedachten.

 

 

Stapsgewijs:

 

In kaart brengen van wat is angst en hoe ga je ermee om gaat. (copingstijlen).

 

Zin en onzin van je copingstijlen toetsen. (energiebalans opmaken)

 

Motivatie om te veranderen genereren. Wat wil ik dan?

 

Bewust stilstaan hier en nu.

 

Aan de hand van met aandacht stilstaan in het hier en nu, (mindfulness) confrontatie aangaan met angst.

 

Bewust aandacht schenken aan angst.

 

Koppeling angst & copingstijlen met het verleden.

 

Acceptatie van wat er is. (o.a. leed) Genereren van actieve acceptatie.

 

Actief maken van ‘ wat wil ik dan’; concrete plannen maken stappen zetten. Oefenen met nieuw gedrag. 

 

 

 

 

© Ervaringsgerichte therapie | realisatie: Pulso reclame