Spel- en dramatherapie 

Emotiegerichte therapie 

Cognitieve gedragstherapie 

(Acceptatie en commitment therapie, schematherapie en mindfulness) 

Gezinsgesprekken, ouderbegeleiding en (school)observaties

 

voor kinderen en jongeren van 3 t/m 17 jaar

 

Als ouder kun je je flink zorgen maken over je kind. Je merkt dat je kind niet lekker in z’n vel zit. Sommige kinderen trekken zichzelf terug, ze zijn angstig, verdrietig of hebben vaak hoofd- of buikpijn. Andere kinderen laten door boosheid, schreeuwen of niet meer luisteren zien dat het niet goed met ze gaat. Wanneer deze klachten niet vanzelf overgaan, kan het fijn zijn hulp in te schakelen. 

Bij mij mag je jezelf zijn, jullie worden gezien en gehoord. De praktijk is een veilige, warme en rustige plek, waar uitgegaan wordt van het positieve en de vrijheid om jezelf te zijn. We kijken naar mogelijkheden en wat bij jou past. Jouw unieke persoon is het uitgangspunt, je talenten wijzen ons de weg naar een positieve verandering.

De therapie is een samenspel van mij als therapeut samen met jullie als gezin. Persoonlijk, open en betrokken. Ik heb altijd oog voor de gevoeligheden bij elk kind. En vol vertrouwen in groei en mogelijkheden. Ik bied therapie gericht op de ervaring, door te doen, werken we aan de problemen.

 

Spel is voor kinderen een heel natuurlijk middel om te experimenteren en indrukken te verwerken. Dramatherapie sluit aan op deze behoefte van kinderen. Spelenderwijs kan er geëxperimenteerd worden met ‘nieuw’ gedrag, of wordt het kind 

gestimuleerd ervaringen in spel te verwerken. In therapie kunnen kinderen leren omgaan met hun emoties en deze een plek te geven. Ze doen positieve ervaringen op in een veilige situatie en krijgen daardoor meer inzicht in hun gedrag. Ze leren zich beter te uiten en op een adequate manier te reageren op situaties en emoties.

© Ervaringsgerichte therapie | realisatie: Pulso reclame