ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy of in het Nederlands: Acceptatie en Commitment Therapie. Het is één van de nieuwere vormen van de cognitieve gedragstherapie en is ontwikkeld in de VS. ACT is een therapievorm waarin cliënten wordt geleerd om op een accepterende wijze om te gaan met klachten, gedachten en ervaringen, ook al kunnen deze zaken heel ongewenst aanvoelen. Een basisgedachte van ACT is dat mensen altijd zullen lijden in hun leven, maar dat dit lijden niet hoeft te betekenen dat je een waardeloos leven zult hebben.
 
Er zijn zes processen die volgens ACT essentieel zijn om een betekenisvol en waardevol leven te kunnen leiden:

Acceptatie Aanvaarden wat niet te veranderen is. Hieronder wordt geen passieve overgave verstaan, maar een actieve levenshouding.

Het loskomen Uit de greep van (negatieve) gedachten. Je kunt hierbij denken aan gedachten over gevaren, over het verleden, over de toekomst, over regels die we hebben over hoe je moet leven

Relatie met jezelf Positief over jezelf denken is niet noodzakelijk om een goed contact met jezelf te hebben. Afstand kunnen nemen van negatieve gedachten over jezelf en kunnen ervaren dat je meer bent dan wat je denkt of voelt leidt tot een vriendschappelijke en betrouwbare relatie tot jezelf.

Met aandacht aanwezig Kunnen zijn in het nu. We zijn vaak geneigd onze aandacht te richten op dingen die al gebeurd zijn of zaken waarvan we bang zijn dat ze zullen gebeuren. Dit leidt ons af van het moment waarop we leven: nu.

Waarden Hieronder wordt verstaan de richting die mensen met hun leven op willen, wat mensen zelf belangrijk vinden in het leven. Wanneer deze richting nog niet helder is wordt in een behandeling samen gezocht wat belangrijk is op allerlei gebieden, zoals gezin, familie, vriendschap, werk, vrije tijd en dergelijke.

Commitment Uiteindelijk gaat het er om het bestaan van alledag te veranderen. Mensen kunnen leren om elke dag een stap te zetten in de richting die zij wensen, ook of juist als het zetten van zo´n stap problemen en nare gevoelens met zich meebrengt.

 

© Ervaringsgerichte therapie | realisatie: Pulso reclame