Mindfulness is een aandachtsgerichte therapie. De aandacht wordt gericht op innerlijke gewaarwordingen. Het opmerken en toelaten van gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen die er op dat moment zijn.

In de therapie staat het leren herkennen van oude, ingesleten en automatische emotionele reactiepatronen als ze zich voordoen, waarbij de aandacht gericht wordt op de emotionele lichamelijke reacties op het patroon. Uit dit steeds weer bewust worden en toelaten ontstaat er geleidelijke acceptatie en ruimte om op een andere manier te handelen Door oefenen leer je deze vaardigheden toe te passen bij je psychische klachten.

Stel, je krijgt kritiek van iemand.
Dit levert direct een onaangename spanning op. gedachten schieten door je hoofd en in je lichaam voel je een beklemming rond je borst, een snellere hartslag en je merkt dat je warm wordt en een kleur krijgt. Je slikt in wat je eigenlijk wou zeggen. uren later heeft het voorval je nog in de greep. Je maalt door over wat er precies gebeurd is, wat je eigenlijk had willen zeggen, maar niet durfde en hoe je het de volgende keer zou moeten aanpakken.

Mindfulness helpt je om je van dit soort automatische patronen bewust te worden. Je leert de terugkerende verhaaltjes in je hoofd te herkennen, zoals ‘Ik ben niet de moeite waard, ik kan het niet, of ik ben waardeloos’

Je merkt op dat je dingen in je lijf voelt die je eigenlijk niet wilt voelen. Je komt erachter dat veel van wat je denkt en doet, allemaal te doel heeft om onaangename, pijnlijke gevoelens kwijt te raken.

We staan steeds in een ‘doe-stand’: we zijn steeds bezig met het doen en denken om iets voor elkaar te krijgen. Je bewust worden van wat er op dat moment is aan ervaring helpt je om in de ‘zijn-stand’ te komen en te blijven. We laten alle ervaringen toe op een open en uitnodigende wijze, ook degenen die wel niet willen hebben, in plaats van automatisch en impulsief te reageren. Hierdoor verliezen oude ingesleten reactiepatronen hun kracht en ontstaat er vrijheid om anders te reageren.

Samengevat
Mindfulness als behandelvorm is het: Opmerkzaam zijn op wat er op dit moment ervaren wordt. (zintuigelijke indrukken, gedachten gevoelen, lichamelijke gewaarwordingen)

Toelaten wat er ervaren wordt zonder automatisch maatregelen te nemen in het denken (analyseren, plannen, fantaseren, beoordelen, redeneren) of in het gedrag (vermijdingsgedrag, afleiding zoeken).

In de therapie staat het trainen van de mindfulness en het leren toepassen van deze vaardigheid centraal in situaties die niet gewenste reacties of psychische klachten triggeren.

 

© Ervaringsgerichte therapie | realisatie: Pulso reclame