Cliëntgerichte psychotherapie werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers (1902-1987).

Er wordt ervan uitgegaan dat de mens in staat is zelf zijn problemen op te lossen, d.w.z. de cliëntgerichte therapeut vertrouwt op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt. Je leert ervaren wat je eigen, unieke gedachten en gevoelens zijn, zodat je meer in contact komt met jezelf. Als iemand zijn gevoelens kan ervaren en accepteren, is hij beter in staat om met moeilijke situaties in het leven om te gaan. Het doel van therapie is daarom niet zozeer het oplossen van een bepaald probleem, maar vooral je te helpen zicht te krijgen op de belemmeringen die tot dan toe een bevredigende oplossing in de weg leken te staan.

Verder is de wijze waarop de therapeut zich afstemt op je belevingswereld kenmerkend voor de cliëntgerichte therapie. De therapeut probeert deze zo nauwkeurig mogelijk in beeld te krijgen, respectievelijk na te voelen (zich in te leven) en aan je terug te spiegelen.

Uiteindelijk streeft de cliëntgerichte therapeut naar een zo gelijkwaardig mogelijke relatie met de ander. Zij zal op een respectvolle, congruente en empathische wijze met je omgaan, waardoor het proces van zelfexploratie optimaal kan verlopen. Je wordt gezien als deskundige bij uitstek ten aanzien van zijn eigen psychisch functioneren; de therapeut is vooral 'proces-expert'.

Cliëntgerichte therapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsveranderingen. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard verhoogd.

Cliëntgerichte therapie is persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht.

Cliëntgerichte therapie helpt je emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Je leert jezelf kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen waardoor symptomen verdwijnen.

 

 

 

© Ervaringsgerichte therapie | realisatie: Pulso reclame