Ervaringsgerichte therapie is een belevingsgerichte en inzichtgevende vorm van behandeling. De therapie maakt deel uit van een van de hoofdstromingen van de psychotherapie.

De therapie is gericht op de persoon, de beleving en het proces.

Persoonsgericht houdt in dat de therapeut jou benadert als een uniek individu. Uitgangspunt is hoe je zelf tegen je klachten aankijkt. Hoe beleef, begrijp, ervaar en voel je de problemen en je eigen situatie? Welke betekenis hebben je klachten in je leven? Zo worden de klachten onderzocht en wordt de oorzaak ervan begrepen tegen de achtergrond van je eigen persoonlijke en unieke levenssituatie en levensgeschiedenis.

Belevingsgericht
De therapeut helpt je bij het stil durven staan bij de beleving van je emoties, pijnlijke gedachten en moeilijke situaties. Beleving betekent niet alleen op een verstandelijke manier kijken naar problemen, wat vaak leidt tot piekeren. Beleving betekent doorvoelen, doorleven en begrijpen. Dit proces geeft ruimte waarin oude overtuigingen kunnen veranderen en er meer keuzemogelijkheden komen.

Procesgericht
In het proces van gewaarworden, voelen, denken en handelen kunnen blokkades, ongezonde patronen of op lange termijn niet werkende strategieën ontstaan. We noemen dit copingstijlen; manieren van omgaan met lastige situaties, gevoelens of gedachten. Op korte termijn helpen ze je, maar op lange termijn belemmeren ze je het leven te leiden zoals je dat eigenlijk zou willen.

In de therapie leer je beter te voelen hoe wat je meemaakt op je inwerkt. Je leert om je eigen kwaliteiten en mogelijkheden in te zetten om op een nieuwe manier om te gaan met de moeilijkheden die je in je leven tegenkomt.

De houding van de therapeut omvat verschillende aspecten; empathie (inleven in de ander), niet beoordelen, aanvaarden, echtheid en oprechtheid.

In de Ervaringsgerichte therapie worden verschillende technieken gebruikt, onder het kopje werkwijze kun je hier meer over lezen.

 

 

© Ervaringsgerichte therapie | realisatie: Pulso reclame